Logo


R  
Kirjastus Raudpats
Kirjastus Raudpats loodi 1. detsembril 2006 eesmärgiga anda välja ajaloodidaktika alast kirjandust. Eesti ajalooõpetajad vajavad uudseid eestikeelseid metoodilisi väljaandeid, mis hõlbustaksid nende igapäevatööd, annaksid uusi ideid ja praktilisi lahendusi tundide läbiviimiseks.
Kirjastus annab välja sarja "Ajalugu koolitunnis", milles tutvustatakse erinevate ajalooteemade metoodilise käsitlemise võimalusi ja allikaid. Raamatute koostamisel arvestatakse käsitletavate küsimuste aktuaalsust ja vajalikkust tänapäeval ning seotakse Eesti temaatikat maailma kontekstiga.
Sarja "Ajalugu koolitunnis" autorite ring ühendab nii ajalooteadlasi, ajaloodidaktikuid kui ajalooõpetajaid.

Anu  
Anu Raudsepp (1962), PhD ajaloo alal (2005)
 
 
Töötanud Viljandis ajalooõpetajana, alates 1998 Tartu Ülikooli ajaloodidaktika lektor.
 
Peamine uurimisvaldkond on hariduse ajalugu Eestis.
 
Peamine tegevusvaldkond on ajaloodidaktika ja ajalooõpetajate ettevalmistamine.
 
Osalenud rahvusvahelistes ajaloodidaktika alastes projektides:
-       1998-1999 project of European Council "Learning and teaching about the history of Europe in the 20. Century".
-       2004-2005 Socrates Programme of the European Council "Structures and Standards of initial training for history teachers in Europe.
 
Osaleb
-       Vabariikliku õpilaste ajalooalaste uurimistööde konkursi ˛ürii liige.
-       Ajalooõpetajate metoodiliste materjalide konkursi ˛ürii liige.
-       Organisatsiooni International Society for Didactics of History liige.
-       Eesti Ajalooõpetajate Seltsi liige.


Karin 
Karin Hiiemaa (1963) PhD ajaloo alal (2006)
Töötanud alates 1994. aastast Tartu Ülikoolis lähiajaloo lektorina
Peamine uurimisvaldkond on afrikanistika ja imagoloogia.
Ajalooõpikute autor
-       Inimene, ühiskond, kultuur.II. Keskaeg ja varauusaeg. Tallinn: Koolibri, 2000. [Autorid: Tiit Aleksejev, Karin Hiiemaa, Tiina Kala jt]
-       Inimene, ühiskond, kultuur.II. Keskaeg ja varauusaeg. Tallinn: Koolibri, 2005. [Autorid: Tiit Aleksejev, Karin Hiiemaa, Tiina Kala jt]
-       Inimene, ühiskond, kultuur.III.Uusaeg. Tallinn: Koolibri, 2001. [Autorid: Karin Hiiemaa, Olaf-Mihkel Klaassen, Helmut Piirimäe jt]
-       Maailma ajalugu 1600-1918 2. osa 1815-1918.Tallinn: Valgus, 1998. [Autorid: Helmut Piirimäe, Villu Tamul, Olaf-Mihkel Klaassen, Tiit Rosenberg, Kaarel Piirimäe. Eero Medijainen, Karin Hiiemaa]
Osalenud
-       Euroopa Liidu Phare projekti "Õpetajakoolituse arendamine kõrgkoolis" (2004-2005) täitja. Projekti käigus valmis e-kursus "Ajaloo õpetamine multikultuurses klassiruumis."

Ülle 
Ülle Luisk (1973), BA ajalugu, MSc tehnikateaduste alal (informaatika),
TÜ sotsiaalteaduskonna doktorant
Töötanud Viljandi C. R. Jakobsoni nim. Gümnaasiumi ajalooõpetajana (alates 1996)
Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekava arenduse keskuse spetsialistina (alates 2006),
Tartu Ülikooli erakorralise ajaloodidaktika lektorina (alates 2007)
Peamine uurimisvaldkond on meediaõpetus ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse didaktika osana.
Osaleb
-       Internetiportaali “Koolielu” ajaloo aineekspert
-       Ajalooõpetajate täiendkoolituste korraldaja
-       Eesti Ajalooõpetajate Seltsi liige.

Ago 
Ago Pajur (1962), PhD ajaloo alal (1999).
Töötanud Türil ajalooõpetajana,
alates 1991 Tartu Ülikooli ajaloo osakonna õppejõud.
Peamine uurimisvaldkond on Eesti poliitiline ja sõjaajalugu XX sajandi esimesel poolel.
Ajalooõpikute autor
-      Eesti ajalugu II: 20. sajandist tänapäevani. Õpik gümnaasiumile. 2006, Tallinn: Avita. [Autorid: Tõnu Tannberg, Ago Pajur]
-       Lähiajalugu I. Ajalooõpik 9. klassile. Tallinn. 2004.[Autorid Einar Värä, Tõnu Tannberg, Ago Pajur]
-       Новейшая история: Учебник для 9 класса. 2000. Таллинн: Avita. [Autorid: Einar Vära, Tõnu Tannberg, Ago Pajur]
-       Lähiajalugu 9. klassile. 1999, Tallinn: Avita. [Autorid: Einar Vära, Tõnu Tannberg, Ago Pajur]
-       История Эстонии II. 1996, Таллинн: Avita. [Autorid: Mati Laur, Ago Pajur, Tõnu Tannberg]
-       Eesti ajalugu II. 1995, Tallinn: Avita. [Autorid: Mati Laur, Ago Pajur, Tõnu Tannberg]
Osaleb
-       Vabariikliku õpilaste ajaloo-olümpiaadi zürii esimees
-       Haridus- ja Teadusministeeriumi ajaloo ainenõukogu liige

Tannberg 
Tõnu Tannberg (1961), PhD ajaloo alal (1996).
Töötanud Puka Keskkoolis ajalooõpetajana, Eesti Ajalooarhiivi osakonnajuhataja ja asedirektorina ning alates 1999. aastast Rahvusarhiivis riigiarhivaari teadusnõunikuna. 1990. aastast Tartu Ülikooli ajaloo osakonna õppejõud, praegu Ajaloo- ja Arheoloogia Instituudi Eesti ajaloo õppetooli dotsent.
Peamine uurimisvaldkond on Baltikumi sõjaajalugu alates 18. sajandi algusest kuni I maailmasõja lõpuni ning poliitilised olud Eesti NSV-s.
Ajalooõpikute autor
-      Eesti ajalugu II: 20. sajandist tänapäevani. Õpik gümnaasiumile. 2006, Tallinn: Avita. [Autorid: Tõnu Tannberg, Ago Pajur]
-      Eesti ajalugu I. Tallinn: Avita, 2005. [Autorid Mati Laur, Ain Mäesalu, Tõnu Tannberg, Ursula Vent]
-      Lähiajalugu I. Ajalooõpik 9. klassile. Tallinn: Avita, 2004. [Autorid Einar Värä, Tõnu Tannberg, Ago Pajur]
-      Lähiajalugu. II osa. Tallinn: Avita, 2004.[Autorid Einar Vära, Tõnu Tannberg]
-      Uusaeg. I osa. Tallinn: Avita, 2003. [Autorid Tõnu Tannberg, Mati Laur, Olaf-Mihkel Klaassen jt]
-      Uusaeg. II osa. Tallinn: Avita, 2003. [Autorid Tõnu Tannberg, Mati Laur jt]
-      Inimene, ühiskond, kultuur, III Uusaeg: XI klassi ajalugu. Tallinn: Koolibri, 2001. [Autorid Karin Hiiemaa, Olaf-Mihkel Klaassen, Helmut Piirimäe, Tõnu Tannberg jt]
-      Новейшая история: Учебник для 9 класса. Таллинн: Avita, 2000. [Autorid: Einar Vära, Tõnu Tannberg, Ago Pajur]
-      Lähiajalugu 9. klassile. Tallinn: Avita, 1999. [Autorid: Einar Vära, Tõnu Tannberg, Ago Pajur]

Terje 
Terje Hallik (1975), magistrikraad mentorluse erialal (2007).
Töötanud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana Nõo Reaalgümnaasiumis ja Nõo Põhikoolis, alates aastast 2000 Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumi ajalooõpetaja.
Peamine uurimisvaldkond Alates aastast 2007 TÜ Ajaloo- ja arheoloogiainstituudi doktorant. Doktoritöö teema on ajalooõpetamises toimunud ümberkorraldused pärast Nõukogude Liidu lagunemist ja Külma sõja lõppu.
Ajaloo õppematerjalide autor:
-       Terje Hallik. Ajaloo mõisted 7.-9. klassile. Eesti-vene-eesti sõnastik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005.
-       Ajaloo atlas gümnaasiumile. Kaardikirjastus: Regio, 2000. [Eesti ajaloo kaartide koostaja Terje Hallik].
-       Ajaloo atlas põhikoolile. Kaardikirjastus: Regio, 2000. [Eesti ajaloo kaartide koostaja Terje Hallik].
Osaleb
       - Eesti Ajalooõpetajate Seltsi liige

Maaja 
Maaja Nagel (1952), õpetaja-metoodik 2005. aastast .
Töötanud Tartu 7. Keskkoolis algul vene keele (oli ülikoolis lisaeriala), seejärel ajalooõpetajana, praegu Tartu Karlova Gümnaasiumi ajalooõpetaja.
Ajaloo õppematerjalide autor:
-       Ajaloo atlas gümnaasiumile. Kaardikirjastus: Regio, 2000. [vanaaja ajaloo kaartide koostaja Maaja Nagel].
-       Ajaloo atlas põhikoolile. Kaardikirjastus: Regio, 2000. [vanaaja ajaloo kaartide koostaja Maaja Nagel].
-       Maaja Nagel. Ajaloo kontrolltööd 6. klassile. Tallinn: Avita, 2005.
-       Maaja Nagel. Keskaeg. Kontrolltööd 7. klassile. Tallinn: Avita, 2006.
-       Ene Tannberg, Maaja Nagel, Uusaeg I ja II osa. Töövihik 8. klassile. Tallinn: Avita, 2003.
-       Ene Tannberg, Maaja Nagel. Inimene ühiskond kultuur. Vanaaeg. Töövihik gümnaasiumile. Studium 2005, täiendatud trükk 2008.
-       Ene Tannberg, Maaja Nagel. Inimene ühiskond kultuur. Keskaeg. Töövihik gümnaasiumile. Studium 2005, täiendatud trükk 2008.
-       Ene Tannberg, Maaja Nagel. Inimene ühiskond kultuur. Uusaeg. Töövihik gümnaasiumile. Studium 2005.
Osaleb
       - Eesti Ajalooõpetajate Seltsi liige

Agnes 
Agnes Allabert (1981), BA kasvatusteadused (2003); ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetajakoolitus (2006); 2007. aastast õpib ajaloo eriala bakalaureuseõppes.
Töötanud Elva Gümnaasiumis ajalooõpetajana.